Pin top utube logo

ราคาการลดขนาดปานนมและหัวนมเพศชาย ราคา (บาท)
  ตกแต่งปานนม (คลินิก)
20,000
  ตกแต่งปานนม (พัก ร.พ. 1 คืน)
50,000
  ตกแต่งหัวนม (คลินิก)
8,000/ข้าง
15,000/2 ข้าง
ราคาการฉีดไขมันเพื่อเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกเพศชาย ราคา (บาท)
    - 200 CC 80,000 บาท
    - 200-300 CC 100,000 บาท
    - 300-400 CC
120,000 บาท
    - 400 CC ขึ้นไป
130,000 บาท
ราคาการเพิ่มขนาดปลายอวัยวะเพศชาย ราคา (บาท)
 การเพิ่มขนาดปลายอวัยวะเพศชาย
    - 2 ซีซี
30,000
    - 4 ซีซี 50,000
ราคาแก้ไขอาการหลั่งเร็วโดยผ่าตัด ราคา (บาท)
  แก้ไขอาการหลั่งเร็วโดยผ่าตัด (ฉีดยาชา/คลินิก) 30,000
  แก้ไขอาการหลั่งเร็วโดยผ่าตัด (รพ.)
100,000
ราคาการเสริมอัณฑะ ราคา (บาท)
  เสริมอัณฑะ (ฉีดยาชา)
30,000/1 ข้าง
45,000/2 ข้าง
  เสริมอัณฑะ (ดมยาสลบ)
50,000/1 ข้าง
65,000/2 ข้าง
ราคาการผ่าตัดยกถุงอัณฑะ ลดขนาดถุงอัณฑะ ราคา(บาท)
 ยกถุงอัณฑะ (ยาชา) 25,000
 ยกถุงอัณฑะ (ดมยาสลบ) 50,000
 ลดขนาดถุงอัณฑะ (ยาชา) 25,000
 ลดขนาดถุงอัณฑะ (ดมยาสลบ) 50,000
ราคาการแก้ไขพังผืดยึดปลายอวัยวะเพศ ราคา (บาท)
  แก้ไขพังผืดยึดปลายอวัยวะเพศ
8,000
ราคาการเสริมรูปร่างและขอบเขตกล้ามเนื้อหน้าอกโดยการดูดไขมัน ราคา (บาท)
  การเสริมรูปร่างและขอบเขตกล้ามเนื้อหน้าอกโดยการดูดไขมัน (เทคนิคที่ 1,2)
60,000
  การเสริมรูปร่างและขอบเขตกล้ามเนื้อหน้าอกโดยการดูดไขมันร่วมกับการตัดก้อนเต้านม (เทคนิคที่ 3) 80,000
  การเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกโดยใช้ซิลิโคนร่วมกับการดูดไขมันขอบเขตกล้ามเนื้อ (เทคนิคที่ 4)
บวกเพิ่ม 30,000
  การเสริมรูปร่างและขอบเขตกล้ามเนื้อหน้าอกโดยการดูดไขมันร่วมกับการฉีดไขมัน (เทคนิคที่ 5)  90,000
ราคาการดูดไขมันเพื่อสร้างรูปร่างกล้ามเนื้อหน้าท้อง ราคา (บาท)
 การดูดไขมันเพื่อรูปร่างของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (พัก ร.พ. 1 คืน) 100,000
 การดูดไขมัน + ฉีดไขมัน (พัก ร.พ. 1 คืน) 80,000-120,000
 การดูดไขมันเพื่อกล้ามเนื้อหน้าท้อง + ดูดไขมันที่เอว (พัก ร.พ. 1 คืน) 150,000
 การดูดไขมันเพื่อรูปร่างกล้ามเนื้อหน้าท้องและหน้าอก (พัก ร.พ. 1 คืน) 160,000
 ** คิดราคาตามค่า BMI ตั้งแต่ 15-22, 23-30, 31-35

 ** ตัวอย่างเทคนิคที่ 1 การดูดไขมันเพื่อรูปร่างของกล้ามเนื้อหน้าท้อง (พัก ร.พ. 1 คืน)
     ค่า BMI 15-22 ราคา 60,000 บาท
     ค่า BMI 23-30 ราคา 80,000 บาท
     ค่า BMI 31-35 ราคา 100,000 บาท
ราคาการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย
ราคา(บาท)
  เสริมอวัยวะเพศโดยการฉีดไขมัน (ฉีดยาชา/คลินิก)
  - ปริมาณไขมันไม่เกิน 40 cc
  - ปริมาณไขมัน 41-60 cc
  - ปริมาณไขมัน 61-80 cc
  - ปริมาณไขมัน 81 cc ขึ้นไป


35,000
45,000
50,000
60,000

  เสริมอวัยวะเพศโดยการฉีดไขมัน (พัก รพ. 1 คืน)
70,000
  เสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่โดยใช้ผิวหนังและไขมันใต้ผิวหนัง (ฉีดยาชา/คลินิก)
120,000
  เสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่โดยใช้ผิวหนังและไขมันใต้ผิวหนัง (พัก รพ. 1 คืน) 160,000
ราคาการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศด้วย Silicone  ฉีดยาชา/ราคา (บาท) ดมยาสลบ/ราคา (บาท)
แบบ ROV 5,000/Unit  -
แบบ LOV 25,000/Unit 50,000 (พักรพ.1คืน)
แบบ OVS 35,000/Unit 70,000 (พักรพ.1คืน)
แบบ LT-OVS 40,000 80,000 (พักรพ.1คืน)
เแบบ LTB-OVS 45,000 90,000 (พักรพ.1คืน)

แบบ PA-OVS
- OVS1
- OVS2


35,000
35,000

70,000 (พักรพ.1คืน)
70,000 (พักรพ.1คืน)
ราคาแก้ไขการฉีดสารแปลกปลอม ราคา (บาท)
  สารแปลกปลอมของอวัยวะเพศ เทคนิค 1 (พัก ร.พ. 1 คืน)
70,000
  สารแปลกปลอมของอวัยวะเพศ เทคนิค 1 (คลินิก) 35,000
  สารแปลกปลอมของอวัยวะเพศ เทคนิค 2 
  ครั้งที่ 1 ใช้หนังอัณฑะ (พัก รพ. 2 คืน)
70,000

  สารแปลกปลอมของอวัยวะเพศ เทคนิค 2
  ครั้งที่ 2 (พัก รพ. 1 คืน)

50,000
ราคาการแก้ไขการโค้งงอของอวัยวะเพศ ราคา (บาท)
  แก้ไขการโค้งงอของอวัยวะเพศ (คลินิก)
 35,000
  แก้ไขการโค้งงอของอวัยวะเพศ (พัก รพ. 3 คืน)
100,000
  แก้ไขการโค้งงอของอวัยวะเพศ ใช้กราฟ  (พัก รพ. 3 คืน)
200,000
ราคาการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ราคา (บาท)
  ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
12,000
ราคาการแก้ไขอวัยวะเพศชายจม ราคา (บาท)
  แก้ไขอวัยวะเพศชายจม (พัก รพ. 1 คืน)
120,000
ราคาการขลิบหนังหุ้มปลายแบบซ่อนแผลเป็น ราคา (บาท)
  ขลิบหนังหุ้มปลายแบบซ่อนแผลเป็น (ยาชา)
30,000
  ขลิบหนังหุ้มปลายแบบซ่อนแผลเป็น (ดมยาสลบ)
60,000
ราคาการลดขนาดเต้านมเพศชาย ราคา(บาท)
  ลดขนาดเต้านมเพศชาย (ฉีดยาชา) 35,000
  ลดขนาดเต้านมเพศชาย (พัก รพ. 1 คืน) 65,000
  ลดขนาดเต้านมเพศชายโดยการดูดไขมัน (คลินิก/ฉีดยาชา) 40,000
  ลดขนาดเต้านมเพศชายโดยการดูดไขมัน (พัก รพ. 1 คืน) 65,000
  ลดขนาดเต้านมเพศชายโดยเปิดแผลขนาดเล็ก ร่วมกับการดูดไขมัน (พัก รพ. 1 คืน) 70,000
  ลดขนาดเต้านมเพศชายโดยตัดผิวหนังส่วนเกิน (พัก รพ. 2 คืน) 90,000-120,000
  ลดขนาดเต้านมเพศชายโดยเปิดแผลขนาดเล็กร่วมกับการดูดไขมันและฉีดไขมันใต้กล้ามเนื้อ (พัก รพ. 1 คืน) 100,000
  BMI 24-28 บวกเพิ่ม 30,000 บาท
 
  BMI 28 ขึ้นไป  บวกเพิ่ม 60,000 บาท
 
ราคาการเสริมกล้ามเนื้อหน้าอกชาย
ราคา(บาท)
  เสริมกล้ามเนื้อหน้าอก (พัก รพ. 1 คืน)
 
  - Silimed (ถุงเจล)
90,000
  - Allied, Implantech (แบบแผ่น)
160,000
  - Hanson (แบบแผ่น)
100,000
ราคาการเพิ่มความยาวอวัยวะเพศชาย ราคา (บาท)
  เสริมอวัยวะเพศให้ยาวขึ้น (คลินิก/ยาชา) 50,000
  เสริมอวัยวะเพศให้ยาวขึ้น (พัก รพ. 1 คืน)
70,000
   เสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่และยาวขึ้น**ฉีดไขมัน** (คลินิก) 120,000
  เสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่และยาวขึ้น**ฉีดไขมัน** (พัก รพ. 1 คืน)
160,000
  เสริมอวัยวะเพศให้ใหญ่และยาวขึ้น**ใช้หนังต่อ** (พัก รพ. 2 คืน)
180,000