การเสริมจมูก เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูก ให้มีรูปร่างที่สวยงาม
สูงขึ้น และรับกับใบหน้าหรือทำให้โหงวเฮ้งดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มี
โครงสร้างจมูกแบนและต้องการเสริมจมูกในแนวกลางจมูก

ี วัสดุที่ใช้เสริมจมูก

 1. กระดูกและกระดูกอ่อน ใช้เสริมจมูกคนไข้ที่มีจมูกผิดรูป เนื่องจากอุบัติเหตุหรือแก้ไขความพิการ ไม่เหมาะสำหรับการผ่าตัดเพื่อความงาม
   
 2. ผิวหนังและไขมัน โดยส่วนมากจะใช้ผิวหนังบริเวณ ขาหนีบ หรือ
  หน้าท้อง นำมาใช้ในการเสริมจมูก
 1. วัสดุสังเคราะห์ (Synthetic prothesis) เช่น ซิลิโคนแท่ง (Silicone)
  ที่ใช้ในวงการแพทย์ เพราะจะมีปฏิกิริยาต่อร่างกายมนุษย์น้อยมาก ซึ่งทำให้
  ร่างกายสามารถรับและห่อหุ้มแท่งซิลิโคนให้ยึดติดอยู่กับเนื้อเยื่อได้ดี นอกจากซิลิโคนเหลวแล้ว ยังมีการใช้กอร์เทกซ์ (Gore tek) มาใช้กันบ้าง
   
 2. การเสริมจมูกโดยการฉีด ที่มีการใช้กันมาก ได้แก่

4.1 Collagens หรือ Hyalunic acid เป็นสารธรรมชาติที่นำมาใช้ฉีดจมูก
    เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและได้ผล แต่ไม่ถาวร จะหายไปในเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี

4.2 Silicone เหลว มีการนำมาใช้ในคลินิกและร้านเสริมสวย ในปัจจุบันไม่แนะนำให้ใช้
    เนื่องจาก เป็นวิธีการถาวร และสารที่เข้าไปจะไหลซึมไปยังบริเวณอื่นๆ ในเวลา 1 - 2 ปี
    ตัวยาจะซึมกระจายไปทั่วเนื้อเยื่อปกติทำให้ไม่สามารถผ่าตัดออกได้หมด

4.3 ไบโอพลาส เป็นซิลิโคนขนาดโมเลกุลใหญ่ที่แขวนลอยอยู่ใน Hydro gel เป็นวิธี
    การฉีดที่ได้ผลถาวรและปัจจุบันมีการนำมาใช้ฉีดกันมากในประเทศไทย

4.4 Dermalive หรือ Dermadeep เป็นสาร Acrylic ที่แขวนลอยอยู่ใน Hydrogel

4.5 Articoll เป็นสาร Acrylic ที่แขวนลอยอยู่ในคอลลาเจน

   การใช้วัสดุสังเคราะห์ ซิลิโคนแท่ง ถึงเป็นวิธีที่นิยมมากเพราะปลอดภัยและมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะสามารถแก้ไขได้ถ้าไม่พอใจ

________________  _________________________________________________

 • เทคนิคที่ 1 การเสริมจมูกโดยใช้ ซิลิโคนแท่ง
  สำหรับผู้ที่มีโครงสร้างจมูกปกติ ไม่ต้องการตัดปีกจมูกและไม่ต้องการทรงจมูกที่สูงเกินไป 
  วิธีนี้สามารถทำได้ที่คลินิก โดยมีแผลเป็นอยู่ด้านในจมูกทั้ง 2 ข้าง หรือข้างเดียว แล้วแต่ความถนัดในการผ่าตัดของแพทย์แต่ละท่าน ซิลิโคนที่ใช้เป็นซิลิโคนที่ผลิตเพื่อใช้ในการแพทย์ (MEDICAL GRADE)

   
 • เทคนิคที่ 2 การเสริมจมูกโดยใช้ Silicone และกระดูกอ่อนจากใบหู เหมาะสำหรับ 
  2.1. ผู้ที่เสริมจมูกแล้วมีปัญหาเรื่องผิวหนังบางลงจนเกือบทะลุ
  2.2 ผู้ที่มีผิวหนังที่ปลายจมูกบางแต่ต้องการเสริมจมูกในทรงที่สูงมาก

  วิธีดังกล่าวทำโดยผ่าตัดเปิดแผลที่หลังใบหูและตัดกระดูกอ่อนพร้อมใบหูและนำมา
  วางบนปลายซิลิโคนแท่ง

   
 • เทคนิคที่ 3 การเสริมจมูกร่วมกับการตัดปีกจมูก
  ใช้กับผู้ที่มีปีกจมูกกว้างและควรตัดเพื่อความสวยงาม ขณะที่ผ่าตัดเสริมจมูก อาจทำการผ่าตัด
  ปีกจมูกต่อได้เลยทันที ทำให้ประหยัดเวลาที่จะต้องมาผ่าตัดในภายหลัง

   
 • เทคนิคที่ 4 การเสริมจมูกโดยการฉีดสารธรรมชาติ
  การเสริมจมูกโดยการฉีด เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการผ่าตัดหรือใส่สารแปลกปลอมในร่างกาย ทางคลินิกจะฉีด Collagen หรือ Hyalunic acid จะคงรูปอยู่ได้ประมาณ 1 ปี

  การเสริมจมูกโดยการฉีดสารต่างๆ มีข้อดี คือ ทำได้เร็ว, บวมน้อย แต่รูปทรงจมูกจะไม่มีสันจมูก
  คมชัดมาก มีกมีจมูกมนๆ แต่มีโครงสร้างจมูกสูงขึ้น

   
 • เทคนิคที่ 5 ใช้กระดูกอ่อนโดยใช้กระดูกอ่อนใบหู ใช้ในกรณีที่
  1) เสริมจมูกด้วยซิลิโคนจนสูงมากและมีหนังปลายจมูกบางมาก หลังจากเอาซิลิโคนจมูกออกแล้ว หนังจะยุบลงจนมีรูปร่างไม่สวยงาม อาจแก้ไขโดยการเสริมจมูกตำแหน่งปลายด้วยกระดูกอ่อน หรือใช้แผ่นซิลิโคนเล็กๆ วาง แต่การใช้กระดูกอ่อนใบหูจะมีข้อดีที่ไม่เป็นสารแปลกปลอม ทำให้
  ไม่เกิดปัญหาภายหลัง

  2) ต้องการเสริมจมูกบางส่วน เช่น ปลายจมูกหรือบริเวณสันจมูก โดยต้องการเสริมในปริมาณ
  ไม่มากและไม่ต้องการใช้ซิลิโคนเสริม อาจใช้กระดูกอ่อนใบหูหรือผิวหนังที่ขาหนีบได้
   
 • เทคนิคที่ 6 เสริมจมูกโดยใช้กระดูกซี่โครง
  มักใช้แก้ปัญหาจมูกแบนลงจากอุบัติเหตุ แต่ในบางรายที่ต้องการเสริมจมูกโดยวัสดุสารธรรมชาติ และต้องการเสริมค่อนข้างสูง การเสริมโดยกระดูกซี่โครงและกระดูกอ่อนซี่โครงก็ทำได้ผลดี

   
 • เทคนิคที่ 7 การเสริมจมูกพร้อมกับการขูดซิลิโคนเหลวออก
  ในคนที่เคยฉีดจมูกโดยใช้ซิลิโคนเหลว มักเกิดปัญหาเรื่องของการไหลของสารแปลกปลอมมาที่ปลายจมูกและด้านในของดวงตา สามารถขูดซิลิโคนออกแล้วเสริมจมูกโดยใช้ซิลิโคนแท่งได้
  อย่างไรก็ตาม ซิลิโคนเหลวมักมีการไหลไปทั่วๆ รวมทั้งซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ ดังนั้น การผ่าตัดแต่ละครั้งจะไม่สามารถเอาซิลิโคนออกได้ทั้งหมด จะเอาออกได้บางส่วนเท่านั้น
   
 • เทคนิคที่ 8 การเสริมโดยใช้ผิวหนังและไขมัน
  เป็นทางเลือกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมโดยใช้สารธรรมชาติ หรือผู้ที่เคยมีปัญหาหลังการเสริมโดยใช้ซิลิโคน การผ่าตัดทำโดยใช้ผิวหนังและไขมันบริเวณขาหนีบ

   
 • เทคนิคที่ 9 การแก้ไขจมูกหลังจากเคยเสริมจมูกแล้ว
  ในบางคนที่เคยเสริมจมูกมาเป็นเวลานาน บางครั้งกระดูกมีรูปร่างเปลี่ยนไปบ้าง อาจต้องมีการ
  ขูดกระดูกให้เรียบขึ้นด้วยการเสริมครั้งใหม่

______________________  ____________________________________________

 1. ซิลิโคนแท่ง นำมาตัดออกเป็นชิ้นๆ แล้วเหลาเสริมจมูกให้แต่ละคน
 2. ซิลิโคนสำเร็จรูป มีการทำรูปซิลิโคนเป็นรูปสำหรับเสริมจมูก สามารถเสริมจมูกได้เร็ว
  แต่ไม่สามารถเข้าได้กับรูปหน้าของแต่ละคน

  ซิลิโคนที่มีการนำมาใช้เสริมจมูกในประเทศไทย มีการผลิตจากประเทศไทย, ญี่ปุ่น, อเมริกา, บราซิล

__________________ ________________________________________________

   การเสริมโดยใช้ซิลิโคนจะมีระดับการเสริม 2 แบบ
     1) ใต้ผิวหนัง มีข้อดี คือ สันจมูกเห็นได้ชัด แต่มักมีปัญหาเรื่องเอียงได้ง่าย
     2) ใต้เยื่อบุกระดูก มีข้อดี คือ มักไม่ค่อยเอียง, เป็นธรรมชาติ แต่เห็นสันจมูกไม่ชัดเจน

  ______________ __________________________________________________

   การเสริมจมูกโดยใช้ซิลิโคนเป็นการผ่าตัดที่ผู้รับการบริการ ต้องมีการดูแลหลังผ่าตัด ดังนั้น
คนไข้ต่อไปนี้จึงไม่ควรผ่าตัด

 1. นักกีฬาหรือผู้ที่ชอบเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระเทือนรุนแรง เช่น วอลเล่ย์บอล, บาสเกตบอล
 2. ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติหรือเกล็ดเลือดต่ำกว่าปกติ ควรหลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นมากขึ้น
 3. ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ และอยู่ในช่วงที่มีภาวะแพ้มาก โดยทั่วไปผู้ที่เป็นภูมิแพ้สามารถเสริมจมูกได้
  แต่ระหว่าง 1 - 2 อาทิตย์หลังผ่าตัด อาจต้องการยาแก้ภูมิแพ้ช่วยได้ แต่ในผู้ที่มีภาวะภูมิแพ้รุนแรง มีน้ำมูกไหลตลอด อาจไม่เหมาะจะเสริมจมูก เนื่องจากทำให้แผลติดเชื้อได้
 4. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น กินยาสเตียลอยด์ หรือภาวะที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น เป็นโรค AIDS เนื่องจากการเสริมจมูก จะมีสารแปลกปลอมในร่างกาย อาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย

___________________________________________________________

 1. ถ้ามีแผลหรือสิ่งที่บริเวณดั้งจมูกหรือปลายจมูก ควรรอให้สิวหรือแผลหายก่อนจึงจะทำการผ่าตัดได้
 2. งดยาต้านการอักเสบ (NSAID) เช่นแอสไพริน บุหรี่ อาหารเสริมบางตัวที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น กระเทียม น้ำมันปลา อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนการผ่าตัด
 3. สมุนไพรบางชนิดเช่นอีฟนิ่งพริมโรส ยาวิตามินอีปริมาณสูง ๆ อาหารที่มีส่วนผสมของผงชูรส กระเทียม หัวหอม ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง อาจทำให้เลือดออกมากผิดปกติหรือมีปัญหาระหว่างผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพราะอาจต้องหยุดรับประทานสมุนไพรก่อนเข้ารับการผ่าตัดประมาณ 3 - 5 วัน
 4. ควรมีเพื่อนมาด้วยในวันผ่าตัด
 5. ลาหยุดงาน ประมาณ 3 - 5 วัน
 6. ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัวของคุณ เช่น เบาหวาน,โรคหัวใจ และยาที่แพ้ เช่น
  เพนนิซิลิน,ซัลฟา ฯลฯ
 7. ล้างหน้าก่อนมาผ่าตัด
 8. ถอดวัสดุโลหะ เช่น แหวน, สร้อยคอ, นาฬิกา ฯลฯ ก่อนเข้าห้องผ่าตัด
 9. เลือกแบบจมูก

A

E

B

F

C

G

D

H

__________________________________________________________________

 1. ให้ยานอนหลับที่มีฤทธิ์สั้นๆ เพื่อให้นอนหลับ ลดอาการวิตก และฉีดยาชารอบจมูก
 2. เมื่อมีการวัดจมูกเรียบร้อยแล้ว แพทย์จะนำแท่งซิลิโคน ซึ่งได้ตกแต่งและทำรูปร่าง
  ตามที่กำหนดไว้มาใส่ที่สันจมูก
 3. แผลที่ผ่าตัดจะมีความยาวประมาณ 1 ซม. บริเวณขอบรูจมูก
 4. ผ่าตัดสร้างช่องว่าง (Pocket) ที่สันจมูกใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูก
 5. ใส่แท่งซิลิโคนที่เตรียมไว้และตรวจสอบความเรียบร้อย
 6. เย็บปิดแผลประมาณ 3 เข็ม
 7. ปิดพลาสเตอร์หรือเฝือกจมูก เพื่อช่วยป้องกันจมูกและลดอาการบวม 
  ทั้งนี้การใช้วัสดุเย็บแผลหรือชนิดพลาสเตอร์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
 8. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 45 นาที ไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล

Before

After

____  _____________________________________________________________

 1. ประคบเย็นบริเวณแผล วันละ 4 ครั้ง ทำประมาณ 3 - 5 วันเพื่อลดอาการบวม
  จนวันที่ 4 จึงค่อยประคบร้อนเพื่อลดอาการบวม
 2. - ใส่เฝือกอ่อนไว้ตลอดเวลา หลังทำผ่าตัดเพียง 1 วัน จากนั้นให้ใส่เฉพาะเวลานอน
    ประมาณ 7 -10 วัน เพื่อป้องกันการกระแทก
  - ในกรณีที่ไม่ได้ใส่เฝือกให้แกะปลาสเตอร์ที่ปิดจมูก 3 วันหลังผ่าตัด
 3. ทำความสะอาดในรูจมูกด้วยน้ำเกลือสะอาดในขวดใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำสะอาดเช็ดในรูจมูก 
  เพื่อเช็ดคราบเลือดและสิ่งสกปรกออกโดยเช็ดอย่างเบามือ
 4. นอนศีรษะสูง (หนุนหมอน 2 ใบ) เพื่อลดอาการบวม
 5. รับประทานยาตามแพทย์สั่งจนหมด ถ้ามีอาการแพ้ยา เช่น
  คัน มีผื่นแดง คลื่นไส้-อาเจียน แน่นหน้าอก ให้หยุดรับประทานทันที
  และมาพบแพทย์
 6. หลังทำการผ่าตัด 1 อาทิตย์ ให้มาพบแพทย์เพื่อตรวจอาการอีกครั้ง
 7. งดสุราและบุหรี่ ประมาณ 2 อาทิตย์
 8. งดอาหารรสจัดหลังผ่าตัด
 9. โดยทั่วๆ ไปจะบวมมากใน 3 วันแรก หลังจากนั้นจะบวมน้อยลงเรื่อยๆ จนปกติใน 3 อาทิตย์
  อาการบวมเขียวอาจมีที่จมูกและใต้ตาทั้ง 2 ข้าง
 10. อาการบวมเขียวสามารถบรรเทาได้โดยประคบน้ำอุ่นในวันที่ 3 - 4
 11. จะรู้สึกเจ็บเล็กน้อย สามารถกินยาแก้ปวดตลอด 2 - 7 วัน
 12. แผลจะหายดีภายใน 3 - 10 วัน และอาการบวมจะค่อยๆ ยุบภายใน 1 - 6 อาทิตย์
 13. ห้ามสั่งน้ำมูกอย่างแรง ถึงคุณจะมีน้ำมูกอุดตัน ขอแนะนำให้เอาคัตตั้นบัตชุบน้ำเกลือเช็ดจมูกออก และพยายามดื่มน้ำให้มาก ๆ เพื่อจะได้บรรเทาอาการคัดจมูก
 14. ห้ามอุ้มเด็ก เพราะเด็กอาจจะจับหรือตีจมูกคุณได้โดยไม่รู้ตัว

 ** หมายเหตุ

 • ระวังการโดนกระแทก หากเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับบาดแผล แผลอักเสบปวด - บวมแดง
  ให้มาพบแพทย์โดยเร็ว
 • ไหมที่ใช้เย็บแผลเป็นไหมละลาย ถ้าเห็นเส้นไหมหลุดหรือโผล่ ให้ตัดออกเองได้
 • หากมีข้อสงสัยหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับแผลให้โทรมาสอบถาม
 • ล้างหน้า รับประทานอาหาร ออกกำลังกายได้ตามปกติ
 • หลังผ่าตัดห้ามออกกำลังกายหนักๆ หรือเล่นกีฬารุนแรง
 • จะรู้สึกชาที่ปลายจมูก 2 - 3 อาทิตย์
 • หลังจากเอาพลาสเตอร์ออกแล้ว ก็แต่งหน้าได้
 • เจอะเจอผู้คนได้ภายใน 1 - 2 อาทิตย์ แต่ต้องแต่งหน้ากลบอาการบวมและรอยช้ำอยู่
 • จะสามารถออกกำลังกายได้หลังจากผ่าตัดแล้วภายใน 3 - 4 อาทิตย์ แต่พยายามอย่าลงแข่งอะไรเป็นเวลาเดือนครึ่ง
 • การใสแว่นถ้าต้องใส่ก็อย่าวางบนดั้ง ให้ติดขาแว่นไว้กับขมับสักสองอาทิตย์หลังการผ่าตัด หรือถ้าตาไม่บวมแล้ว จะใส่คอนแทคเลนส์แทนก็ได้

 ** อาการข้างเคียง

 • จมูกอักเสบ อาจเกิดจากการติดเชื้อบริเวณที่ผ่าตัด และอาจเป็นเพราะเสริมจมูกจนโด่งเกินไป ทำให้ปลายจมูกแดงและเกิดการอักเสบ ตามมาให้รีบติดต่อศัลยแพทย์โดยด่วน
 • จมูกเอียง ถ้าตรวจพบในช่วงสองอาทิตย์แรก ก็อาจดัดให้เข้าที่ได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นหลังจากนั้น เป็นเพราะถูกชนหรือกระแทก จะต้องผ่าตัดใหม่

Copy Right 2004 Bangkok Cosmetic Surgery Clinic All Rights Reserved. Designed by IdeaIdo.